Verboden Producten

Aandelen, effecten en andere waarde papieren op Marktspeurders

----Aandelen. Effecten.Obligaties. Warrants.Opties. Andere beleggingsvormen in bedrijven of onroerend goed.

----Eigendomspapieren in timesharing projecten (aandeel in een stuk vastgoed zoals Hapimag-aandelen/punten) staan gelijk aan waardepapieren en dus niet toegestaan.

----Een uitzondering hierop zijn oudere waardepapieren die geen beurswaarde meer vertegenwoordigen. Deze mag je als verzamelobject aanbieden. 

 

Aanstootgevend materiaal op Marktspeurders

----Aanstootgevend Materiaal : Is beledigende woorden. Is discrimineren op geloof, huidskleur, gender of andere discriminatie. Is het zaaien van haat. Het aanzetten tot geweld of bevat aanvallend materiaal. Uiten van agressieve, grove en racistische uitlatingen. Het aanzetten tot rellen. Het promoten van terroristische propaganda. Politieke uitlatingen.

 

Alcohol op Marktspeurders

----Op Marktspeurders is het verboden om sterke drank te verkopen en te kopen. ( Alcohol met 15% en meer alcohol )

----Op Marktspeurders is het verboden om sterke drank te vragen en aan te bieden. ( Alcohol met 15% en meer alcohol )

----LET OP !! Zwak alcoholische dranken ( Alcohol met minder dan 15% alcohol ) mag je wel verkopen en kopen.

----LET OP !! Zwak alcoholische dranken ( Alcohol met minder dan 15% alcohol ) mag je wel vragen en bieden.

 

Beschermde dieren( en producten van dieren ) en planten op Marktspeurders

----Koop nooit impulsief en voor de lol een huisdier. Denk er goed over na. Voor informatie kijk op : LICG

----Het is verboden om ivoor te kopen of te verkopen op Marktspeurders.

----Het is verboden om beschermde planten te kopen of te verkopen op Marktspeurders. 

----Laat je goed informeren op bij : Rijksdienst voor Ondernemend Nederland RVO TEL : 0800-0424242

 

Defecte producten of teruggehaalde producten op Marktspeurders

----Je mag op Marktspeurders geen producten kopen en verkopen die door de aanbieder zijn terug gehaald. Deze producten kunnen gevaarlijk zijn. Ze zijn immers niet voor niets door de aanbieder terug gehaald.

----Op marktspeurders mag je geen kapote producten aanbieden. Tenzij dit duidelijk in de advertentie staat.

 

Drugs en verdovende middelen op Marktspeurders

----Op Marktspeurders is het verboden om drug en verdovende middelen te verkopen en te kopen.

----Op Marktspeurders is het verboden om drug en verdovende middelen te vragen en aan te bieden.

----Op Marktspeurders is het verboden om producten die als doel hebben het maken van drug te verkopen en te kopen.

----Op Marktspeurders is het verboden om producten die als doel hebben het maken van drug te vragen en aan te bieden.

----Voorbeelden van drug zijn : XTC, cocaïne, speed, GHB, LSD. Marihuana, wiet, hasj. Hennepplanten. Salvia Divinorium. Cheesing. Poppers. Paddo's. Khatplant.

 

Overheids eigendommen op Marktspeurders

----Op Marktspeurders is het verboden om overheidseigendommen te verkopen en te kopen.

----Op Marktspeurders is het verboden om overheidseigendommen te vragen en aan te bieden.

----Voordbeelden van overheids eigendommen zijn : Kentekenbewijzen en kentekenplaten, met uitzondering van oude (blauwe) kentekenplaten. Stembiljetten en kiespassen. Koninklijke onderscheidingen. ( recente ) Paspoorten. ( recente ) ID bewijzen. Licenties en uitrusting van de politie, krijgsmacht of andere wetshandhavers. Objecten waarmee het mogelijk is om je voor te doen als bv een politieagent, wetshandhaver ect. Politiepenningen en andere penningen van overheids banen. Zwaailichten. Advertenties waarin het politielogo zichtbaar is.

 

Verboden elektronische apparatuur op Marktspeurders

----Apparaten die (beweren dat ze) (politie)radars of laserapparaten blokkeren of verstoren.

----Gsm/gps blokkers en jammers.

----Apparaten die de kilometerteller van motorvoertuigen wijzigen.

----Apparaten/elektronica die kabel- of satelliettelevisieprogramma's decoderen of de toegang eenvoudiger maken zonder vereiste toestemming of betaling (inclusief het aanzetten tot dit soort activiteiten).

----(Geprogrammeerde) smartcards.

----Lasershield.

----Elektronische apparatuur zonder een CE-markering.

----Programmeerapparatuur voor smartcards en zogenaamde 'unloopers'.

----Hardware- of software-emulators (DSS).

----Stofzuigers met energielabels.

 

Verboden schadelijke stoffen en materialen op Markspeurders

----Op Marktspeurders is het verboden om explosieve stoffen of materialen te verkopen en te kopen.

----Op Marktspeurders is het verboden om explosieve stoffen of materialen te vragen of aan te bieden.

----Voorbeelden van explosieve stoffen en materialen zijn : Explosieven of stoffen waarmee explosieven kunnen worden gemaakt. Radioactieve materialen. Ontvlambare gassen en stoffen. Vloeistoffen en vaste stoffen, giftige stoffen.

----Op Marktspeurders is het verboden om gevaarlijke stoffen of materialen te verkopen en te kopen.

----Op Marktspeurders is het verboden om gevaarlijke stoffen of materialen te vragen of aan te bieden.

----Voorbeelden van schadelijke stoffen en materialen zijn : Asbest en asbesthoudende stoffen en materialen. Kwik en kwikhoudende stoffen en materialen. Rode laserpointers ongeacht het aantal mW (en andere kleuren laserpointers met een vermogen van >1 mW). Brandblussers gevuld met Halon. Carbid en carbidhoudende stoffen en materialen. Carbolineum, carboleum.Gewasbeschermingsmiddelen en biociden (bijvoorbeeld chloorproducten) Petroleum. Vuurwerk zoals vuurwerkpakketten, luchtbommen, boobytraps, (fles)vuurpijlen, jagers, voetzoekers, fonteinen, (nitraat)knallers, rookbommen, vonken, torpedo's, rookpotten en stadionfakkels, vuurwerk dummies. Tetrachloorkoolstof houdende producten. Loodmenie (Loodtetraoxide). Formaline. Koolteer. Militaire instrumenten die radium bevatten. Radioactief afval en vervuilde objecten. Nucleaire objecten. Precursoren voor explosieven

 

Medicijnen en geneesmiddelen op Marktspeurders

----Op Marktspeurders is het verboden om medicijnen en geneesmiddelen te verkopen en te kopen.

----Op Marktspeurders is het verboden om medicijnen en geneesmiddelen te vragen of aan te bieden.

----Op Marktspeurders is het verboden om dieren medicijnen en geneesmiddelen te verkopen en te kopen.

----Op Marktspeurders is het verboden om dieren medicijnen en geneesmiddelen te vragen of aan te bieden.

----Je mag geen hulpmiddelen vragen of aanbieden waar een medisch voorschrift van een bevoegd persoon (zoals huisarts of apotheek) voor nodig is. Denk bijvoorbeeld aan bloedtesten die kanker kunnen opsporen. Ook hulpmiddelen die niet officieel zijn goedgekeurd in Nederland mag je niet vragen of aanbieden.

 

Gestolen materialen en producten op Marktspeurders

----Op Marktspeurders is het verboden om gestolen producten en materialen te verkopen en te kopen. ( ook als er geen serie-nummer aanwezig is )

----Op Marktspeurders is het verboden om gestolen producten en materialen te vragen en aan te bieden. ( ook als er geen serie-nummer aanwezig is )

 

Producten en activiteiten die illegaal zijn op Markspeurders

----Op Marktspeurders is het verboden om illegale producten en activiteiten te verkopen en te kopen.

----Op Marktspeurders is het verboden om illegale producten en activiteiten te vragen of aan te bieden.

----Voorbeelden van illegale producten en activiteiten zijn : Gereedschappen waarmee je sloten kunt openen, zoals klop- en slagsleutels, moedersleutels en slotentrekkers. Het aanbieden van kilometerteller correctie. Apparaten die de kilometerteller wijzigen. Het aanbieden van opgevoerde brom- en snorfietsen. Producten en diensten waarmee je brom- en snorfietsen kunt opvoeren.

 

Verboden kansspelen op Marktspeurders

----Op Marktspeurders is het verboden om verboden kansspelen te verkopen en te kopen.

----Op Marktspeurders is het verboden om verboden kansspelen te vragen of om aan te bieden.

----Bekijk hier ! de wet op kansspelen. De Kansspelautoriteit is bevoegd toezichthouder.

 

Verboden levensmiddelen op Marktspeurders

----Flesvoeding / babyvoeding bestemd voor baby's jonger dan zes maanden.

----Illegaal geslacht en ongekeurd vlees.

----Producten die om welke reden dan ook uit de handel zijn gehaald.

----Producten die over datum zijn.

----Producten met een beperkte houdbaarheid waarvan de uiterste verkoopdatum onzichtbaar of onleesbaar is.

----Producten met een (volgens het etiket) geneeskundige werking voor mens of dier.

----Voedingssupplementen zoals Emtea, Irem Natural en Niva detox (thee en capsules).

 

Lichaamsdelen, organen, stoffen en mensen op Marktspeurders

----Op Marktspeurders is het verboden om lichaamsdelen, organen en stoffen te verkopen en te kopen. 

----Op Marktspeurders is het verboden om lichaamsdelen, organen en stoffen te vragen of aan te bieden.

----Op Marktspeurders is het verboden om mensen te verkopen en te kopen.  

----Op Marktspeurders is het verboden om mensen te vragen en aan te bieden.

  

Tabak en tabakswaren op Marktspeureders

----Op Marktspeurders is het verboden om tabak en sigaretten te verkopen en te kopen. 

----Op Marktspeurders is het verboden om tabak en sigaretten te vragen of aan te bieden.

----Elektronische sigaretten zoals de supersmoker en verwante producten zijn wel toegestaan.

 

Valse postzegels en valuta op Marktspeurders

----Op Marktspeurders is het verboden om valse valuta ( dit geld ook voor de apparatuur waar je dit mee kan maken ) te verkopen en te kopen. 

----Op Marktspeurders is het verboden om valse valuta ( dit geld ook voor de apparatuur waar je dit mee kan maken ) te vragen of aan te bieden.

----Op Marktspeurders is het verboden om valse postzegels ( dit geld ook voor de apparatuur waar je dit mee kan maken ) te verkopen en te kopen.  

----Op Marktspeurders is het verboden om valse postzegels ( dit geld ook voor de apparatuur waar je dit mee kan maken ) te vragen of aan te bieden.

----Voorbeelden van valuta zijn : Papiergeld ( binnenland of buitenland ). Munten ( binnenland of buitenland ). Aandelen.  Andere waardepapieren. Postzegels ( binnenland of buitenland ).

 

Misbruik van persoonlijke gegevens op Marktspeurders

----Op Marktspeurders is het verboden om persoonsgegevens te verkopen en te kopen. 

----Op Marktspeurders is het verboden om persoonsgegevens te vragen of aan te bieden. 

----Voorbeelden van persoonsgegevens zijn : Namen, adressen, telefoonnummers of andere persoonlijke gegevens. Sogtware voor ongevraagde berichten zoals E-mail, SMS, Whatsapp. Het versturen van SPAM.

 

Wapens, messen en daaraan gerelateerde producten op Marktspeurders

----Op Marktspeurders is het verboden om patronen, munitie ect te verkopen en te kopen. 

----Op Marktspeurders is het verboden om patronen, munitie ect te vragen of aan te bieden.

----Voorbeelden van patronen en munitie zijn : Losse flodders. (Gebruikte) slaghoedjes. Kruit en de eigenlijke kogel (ook wel punt genoemd). Geweerkolf. Slagpen. Dummies.

 

---Op Marktspeurders is het verboden om wapens en voorwerpen daarvan te verkopen en te kopen. 

---Op Marktspeurders is het verboden om wapens en voorwerpen daarvan te vragen of aan te bieden. 

----Voorbeelden van wapens zijn : (Automatische) vuurwapens. Handgranaten. Stunguns. Magazijnen. Voorwerpen met giftige, weerloosmakende of traanverwekkende stoffen. Pistolen, revolvers en geweren (hagelgeweren, kogelgeweren). Alarm-, startpistolen en -revolvers. Speelgoedwapens en nepwapens die zo sterk op echte wapens lijken dat ze voor bedreiging gebruikt kunnen worden (zoals een aansteker in de vorm van een pistool of handgranaat). Boksbeugels, wurgstokken, werpsterren, vilmessen (vuistmessen), geluiddempers. Katapulten. Pijlen met snijdende delen waarmee ernstig letsel toegebracht kan worden. Zelfverdedigingswapens (zoals pepperspray en traangas). Dummy launcher (voor het trainen voor honden). Paintball wapens. Airsoft guns. Luchtdrukgeweer (luchtbuks). Kruisbogen.

 

---Op Marktspeurders is het verboden om messen en voorwerpen daarvan te verkopen en te kopen. 

---Op Marktspeurders is het verboden om messen en voorwerpen daarvan te vragen of aan te bieden.

----Voorbeelden van messen zijn : Werpmessen. Stiletto's, valmessen en vlindermessen. (Opvouwbare) messen waarvan het lemmet meer dan één snijkant heeft. Discomes, hidden knife (kunststof mes dat niet detecteerbaar is). Messen die lijken op een ander voorwerp dan een wapen, zoals creditcardmessen.

 

 Pornografische en erotische inhoud op Marktspeurders

---Op Marktspeurders is het verboden om buiten de rubriek EROTIEK in andere rubrieken te verkopen en te kopen. 

---Op Marktspeurders is het verboden om buiten de rubriek EROTIEK in andere rubrieken te vragen of aan te bieden.
----Regels voor erotiek. Bekijk hier !